a-port creative design

“Taktiksiz strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Stratejisiz taktik, yenilgiden önceki gürültüdür.”

Sun Tzu

A Port olarak 30 yılı aşkın stratejik pazarlama yönetimi deneyimimizle tüm pazarlama süreçlerinize katkı sağlamak için varız.
A Port ekipleri, pazarlama takımınızın bir üyesi olarak yer aldığı projelerde klasik, kapsamlı bir pazarlama planlamasını dört ana fazda ele alır:
Durum analizi, hedef pazar ve müşteri analizi, pazarlama stratejisi geliştirme, pazarlama stratejisinin uygulanması ve kontrol.

Bu süreçte A Port ekiplerinin sunduğu hizmetlerden bazıları:

• Evrensel kabul görmüş metodolojilerle derinlemesine durum analizleri
• Kalitatif ve kantitatif metodlarla derinlemesine müşteri analizleri ve tüm analizleri anlamlandırarak içgörüye çevirme
• Müşteri segmentleri belirleme ve hedefleme
• Marka değer teklifinin tasarımı ve pazarlama stratejisi geliştirme
• Ürün / konsept testi, reklam pre ve post testleri
• Fiyat araştırması ve fiyatlama modeli geliştirme
• Satış / hizmet noktası denetimi
• Müşteri ve kullanıcı deneyimi tasarımı
• Performans kriterleri geliştirme ve izleme